THẤT BẠI HAY THÀNH CÔNG PHỤ THUỘC VÀO BẠN

THẤT BẠI HAY THÀNH CÔNG PHỤ THUỘC VÀO BẠN
Đừng mặc cảm tự ti, hay so sánh với người khác rồi tự nản lòng.
Thành công hay thất bại, tất cả đều là quyết định của bạn
? Tìm hiểu thêm thông tin sách tại đây: