THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

THÓI QUEN TÍ HON - TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ
Không có thất bại thực sự trong phương thức Các Thói quen Tí hon. Sẽ luôn luôn có một chút vấp ngã nhưng nếu bạn đứng dậy lần nữa, thì đó không phải là một thất bại – mà là một thói quen đang được hình thành.
👑 Tìm hiểu thêm thông tin sách TINY HABITS – THÓI QUEN TÍ HON, TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ tại:

Biên tập: HappyLive

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Bẻ khóa bí mật thành công

Bộ sách Bẻ khóa bí mật thành công

ĐẶT SÁCH NGAY