TÔI LÀ MỘT VIÊN NGỌC CỦA CUỘC ĐỜI TÔI

TÔI LÀ MỘT VIÊN NGỌC CỦA CUỘC ĐỜI TÔI
Tôi là một viên ngọc hiếm có. Cái gì hiếm có đều trở thành vô giá. Tôi là sản phẩm của ngàn năm tiến hóa, do đó, trí óc tôi, thân thể tôi đều hoàn thiện hoàn mỹ hơn những bậc vua chúa, cao nhân từ đời kiếp trước.
Nhưng khả năng tôi, trí óc tôi, trái tim tôi và thân thể tôi sẽ mục rữa, hư hoại và tan biến nếu tôi không sử dụng chúng mỗi ngày.
Tiềm năng tôi gần như vô hạn định. Vậy mà tôi đã chỉ sử dụng một phần rất nhỏ khối óc tôi, bắp thịt tôi.
Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu gia tăng sự sử dụng này.
– Tờ kinh số 4: Bí mật của Phan Thiên Ân –
🌵Tìm đọc sách tại:

Có thể bạn quan tâm:

Bí mật của Phan Thiên Ân – Cuốn sách thay đổi cuộc đời hàng triệu ngườiBí mật của Phan Thiên n

Đặt sách