TÔI SẼ CHIẾN THẮNG

TÔI SẼ CHIẾN THẮNG
“Tôi còn thở được, tôi còn kiên tri theo đuổi mục tiêu. Bởi vì ngày hôm nay, tôi đã thấu hiểu được một định luật ngàn năm của thành công là nếu tôi kiên trì cho đến cùng, tôi sẽ chiến thắng.
Tôi sẽ kiên trì.
Tôi sẽ chiến thắng.
Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công.”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Chào buổi sáng bạn hữu!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn