TÔN TỬ BINH PHÁP ÁP DỤNG CHO KINH DOANH CỔ PHIẾU

Tôn tử BINH PHÁP áp dụng cho KINH DOANH CỔ PHIẾU
Nguyên tác có đoạn:
“Thác chi thiện chiến giả, tiên vi bất khả kháng, dĩ đới địch chi khả thắng. Bất khả thắng tại kỉ, khả thắng tại địch. Cố thiện chiến dã, năng vi bất khả thắng, bất năng sứ địch chi khả thắng. Cố nhật: thắng khả tri, nhi bất khả vi.”
 
Luận giải của tôi – Thái Phạm áp dụng cho kinh doanh cổ phiếu:
“Người giỏi kinh doanh cổ phiếu, trước tiên không để bị mất tiền, sau đó mới tìm cơ hội kiếm tiền. Không thể kiếm nhiều tiền là do mình, có thể kiếm được tiền là do (diễn biến) thị trường mang lại. Thế nên người giỏi kinh doanh cổ phiếu có thể chủ động để không mất tiền lớn trên thị trường, chứ chưa chắc có thể kiếm tiền lớn. Cho nên, có thể nói tham gia chợ cổ phiếu, ta có thể dự trù được kế hoạch kiếm tiền nhưng chưa chắc đã dành được tiền lớn. Bởi vậy, thuật phòng thủ, giữ chặt tiền khi không chắc chắn là kế vẹn toàn”
 
Đầu xuân, khai suy nghĩ, tính tới làm một cuốn sách bút phê, phê chú, diễn giải của cá nhân tôi về Binh Pháp Tôn Tử 36 Kế, áp dụng cho kinh doanh và kinh doanh cổ phiếu nói riêng.
Trước mắt tính lưu truyền trong đám anh em học trò, sau là bạn đọc.
Có bạn hữu nào ủng hộ tôi làm tiếp?