Tổng kết B42/66 ngày thử thách

Tổng kết B42/66

Tổng kết B42/66#6x66dayschallenge
#6x66ngaythuthach

Hôm nay tôi đã sống như đây là ngày cuối cùng của đời tôi.

#ThaiPham

Kết thúc một ngày với đầy đủ quyết tâm sống và hoàn tất các mục tiêu của mình

Dậy sớm điểm tin
 Đọc sách 100 pages
 Chạy bộ 8km -> làm luôn 10km 
♣️ Ngủ sớm trước 9.30PM -> sẽ làm được

Và làm thêm 3 lần chống đẩy Push up

Chìa khoá ? là sự bền bỉ, vì hôm nay là một món quà lớn ?