TRẺ KHÔNG CỐ GẮNG VỀ GIÀ ĐỪNG MONG HAI CHỮ “AN NHÀN”

TRẺ KHÔNG CỐ GẮNG VỀ GIÀ ĐỪNG MONG HAI CHỮ "AN NHÀN"
Sự lười nhác của năm 25 TUỔI tạo nên sự bất lực ở năm 35 TUỔI
Sự bất lực của năm 35 TUỔI tạo nên sự vô dụng ở năm 45 TUỔI
Sự vô dụng của năm 45 TUỔI tạo nên một được đời CƠ CỰC
Một mái đầu bạc hối hận cũng đã muộn, sức khỏe chẳng còn nhiều để cố gắng. Bởi thế, còn trẻ đừng vì khó khăn phía trước mà từ bỏ, đừng vì vất vả mà nản chí ?
Hãy bắt đầu, từ hôm nay bạn nhé!
Nguồn: Sưu Tầm
Cre: Thái Phạm Page
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn