Trở nên giàu có KHÔNG PHẢI là một đặc quyền! Giàu có là NGHĨA VỤ BẮT BUỘC!!!

trở nên giàu có

Nếu bạn tạo ra những giá trị to lớn, thay đổi cuộc đời cho nhiều người thì bạn sẽ có nghĩa vụ và quyền để trở nên giàu có! 

Sự giàu có (thể chất, tâm hồn, tiền bạc, tâm linh, cảm xúc…) chỉ có thể đạt được bằng cách DUY NHẤT là kiểm soát cách bạn nghĩ, cảm nhận và cách bạn hành động. Bạn nghĩ mình là ai, bạn sẽ hành động đúng như vậy! 

Và khi đó, vũ trụ và THƯỢNG ĐẾ – GOD sẽ mang lại cho bạn, một cách ngạc nhiên, những người bạn/đối tác/người thầy bạn muốn và cần gặp trong đời. Và đương nhiên khi ấy cả là SỰ GIÀU CÓ của bạn! 

#66dayschallenge nháp
#Giàu có là một nghĩa vụ
#Giàu có bởi phụng sự
#ThaiPhamHappyLive – thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn

P/S: Tối nay tôi sẽ post thể lệ thử thách 66 days nhé các bạn hữu! Nay coi như nháp! 

Mai bắt đầu…

By the way và cuộc sống đẹp nhất khi bạn chạy bộ buổi sớm và ngắm…