TỰ DO – HẠNH PHÚC

TỰ DO - HẠNH PHÚC
Cuộc sống con người cái quý giá nhất không phải là tiền bạc, đó chính là sự tự do.
Làm sao cho 8 bánh xe cuộc đời được quay đều không bị lệch trục, đó là việc cần quan tâm mỗi ngày, với sự chi tiết và cẩn trọng.