TỪ MỘT BẠN FAN “CỨNG” CỦA THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG

Từ một bạn fan "cứng" của Thiết kế cuộc đời thịnh vượng
Fan cứng của Page Thái Phạm và Thiết Kế Cuộc đời thịnh vượng làm lại Map này thực sự tốt để giúp học lâu, nhớ dai và áp dụng vào thực tiễn!
 
Bạn thì sao? Khi đọc cuốn Thiết Kế Cuộc Đời Thịnh Vượng bạn có ghi chú “be bét” và làm bài tập tổng kết cho riêng mình không?

Có thể bạn quan tâm:

THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG – CẨM NANG X Y DỰNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng - Thái phạm

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH