Your life does not get better by CHANCE, it gets better by CHANGE.

Your life does not get better by CHANCE, it gets better by CHANGE.
“Cuộc sống của bạn không tốt đẹp hơn bởi sự may rủi tình cờ , cuộc sống bạn tốt đẹp hơn bởi (bạn) THAY ĐỔI.”
“Your life does not get better by CHANCE, it gets better by CHANGE”
– Jim Rohn –
 
Thay đổi những thói quen nhỏ hàng ngày!
Thay đổi lề thói làm việc lề mề, quan liêu, chậm chạp!
Thay đổi thái độ với cuộc sống: tiêu cực -> tích cực!
Thay đổi cơ thể với nước suối, thể dục và chạy bộ!
Thay đổi bằng một cử chỉ nhỏ “chào buổi sáng” với vợ, con và người tình của mình!
Thay đổi cho những điều tốt đẹp hơn!
 
Chỉ có một mình bạn chịu trách nhiệm cho sự thay đổi này, không ai trong cuộc đời này, ngoài bạn!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn