“Hãy lấy mình làm trung tâm, đừng so sánh bản đồ ước mơ của bạn với người khác”.
– Thiết kế cuộc đời thịnh vượng –
 
Nếu bạn hỏi tôi trong vòng 5 năm nữa tôi muốn trở thành ai hay mong muốn điều gì nhất trong cuộc sống… Tôi chỉ muốn trả lời bạn rằng, trong 5 năm nữa, Thái Phạm sẽ vẫn là Thái Phạm, nhưng với một phiên bản nâng cấp hơn, xuất sắc và bản lĩnh hơn tôi hôm nay.
 
Bởi tôi không ngừng tâm niệm mình phải tốt hơn 1% mỗi ngày, bản thân tôi phát triển, đội ngũ của tôi phát triển, cuộc sống của cộng sự tôi trở nên tốt đẹp hơn, và đó là điều mà tôi luôn cố gắng. Tôi tin rằng không bao giờ có một cuộc sống nhàm chán và chán chường, chính thói quen tích cực mà bạn xây dựng và làm mới bản thân mỗi ngày, sáng tạo và sống có kế hoạch mỗi ngày mới là ‘chân ái’ của mọi sự thành công.
 
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn