6 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHỮNG NĐT THÀNH CÔNG

6 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA NHỮNG NĐT THÀNH CÔNG
Một số nhà đầu tư nổi tiếng may mắn do ở đúng chỗ đúng thời điểm, họ nhận ra cơ hội và sử dụng cho mục đích riêng của mình. Nhưng nhiều nhà đầu tư như Warren Buffett, John Bogle, George Soros, Howard Marks, Mohnish Pabrai,… có nhiều phẩm chất cá nhân đáng kinh ngạc.
Những phẩm chất này có những khả năng bẩm sinh hoặc trao dồi trong suốt sự nghiệp đầu tư của họ. Nếu bạn có cho mình những phẩm chất này chắc chắn bạn sẽ có những thành tích đầu tư đáng kinh ngạc!
? Tìm hiểu thêm bài học về các nhà đầu tư lỗi lạc tại: https://bit.ly/tri-tue-ty-do