luyện tập

Khi nào bạn có thể bắt đầu nghiêm túc cho một việc mới? Một dự định mới hay một kế hoạch? Dù đó là tập luyện ?️‍♀️ , kinh doanh hay đầu tư

Có nhiều người luôn nói với tôi là:

“Ồ, tôi đang nghĩ sau Covid-19 này tôi sẽ…

“Tôi sẽ chờ đợi cho mọi thứ quay trở lại bình thường”

“Tôi sẽ thực hiện khi mọi thứ thuận lợi trở lại”

Tôi không biết khi nào mọi thứ sẽ quay lại thuận lợi, bình thường trở lại, nhưng tôi biết chắc một điều là những con người đó sẽ KHÔNG BAO GIỜ thực thi các kế hoạch họ đề ra.

Họ thiếu đi sự rõ ràng và sự chắn chắn trong mục tiêu và lời nói của mình.

Họ đợi cho mọi việc trở nên ổn hơn mới bắt đầu,

Họ trông đợi mọi thứ bình thường trở lại mới kiếm việc làm

Họ đang mất việc, cơ thể thì mập ú, xấu xí và rất tã, rất nát, già hơn so với tuổi nhưng họ luôn viện cớ

Và họ luôn tự nhủ “mọi thứ sau đó sẽ tốt đẹp lắm” chỉ bằng ngồi và tưởng tượng

Vậy cho tôi hỏi, nếu mọi thứ không tốt hơn thì sao? Bạn sẽ đợi đến khi nào?

Khi nào bạn sẽ nhấc mông lên và làm điều bạn dự định?

Hãy còm men (comment) cho tôi biết ở bên dưới nhé!

#Share để lưu lại cho có quyết tâm
#ThaiPham
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng