BA BƯỚC ĐỂ GỠ RỐI MỘT HÀNH VI

BA BƯỚC ĐỂ GỠ RỐI MỘT HÀNH VI
Chúng ta thường muốn thực hiện một hành vi – hoặc muốn người khác thực hiện một hành vi – và ít khi được đáp lại hoặc không thành công. Đối với những tình huống đó, tôi có tin vui: Thiết kế Hành vi cung cấp cho chúng ta một tập hợp các bước cụ thể để khắc phục sự cố phổ biến này. Và đó không phải là điều bạn đã tiên đoán. Giả sử bạn muốn nhân viên xuất hiện đúng giờ trong cuộc họp nhóm hàng tuần, nhưng họ luôn đến muộn vài phút.
Nhiều nhà quản lý sẽ khó chịu, đưa ra một hình phạt, hoặc ném những cái nhìn sắc lẻm vào những người đến muộn. Tất cả những điều đó đều là những nỗ lực nhằm sử dụng động cơ để có được hành vi đến đúng giờ. Và tất cả những điều đó đều là sai lầm. Bạn không bắt đầu với động lực khi bạn khắc phục sự cố.
Thay vào đó, bạn làm theo các bước sau. Hãy thử từng bước theo thứ tự. Nếu bạn không nhận được kết quả, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
1. Kiểm tra xem có Lời nhắc thực hiện hành vi hay không.
2. Xem người đó có Khả năng thực hiện hành vi hay không.
3. Xem liệu người đó có Động cơ để thực hiện hành vi không.
Để thực hiện công việc như một chuyên gia khắc phục sự cố hành vi cho chính bạn hoặc người khác, hãy bắt đầu với Lời nhắc. Người được nhắc thực hiện hành vi đó có đúng không?
Bạn có thể hỏi nhân viên đi muộn của mình: Bạn có được nhắc nhở đến cuộc họp đúng giờ không? Nếu họ không làm vậy, hãy nhờ họ tìm một lời nhắc tốt. Và điều đó có thể giải quyết vấn đề. Không cần kịch tính. Không có cái nhìn chặt chém. Chỉ cần thiết kế một Lời nhắc tốt.
– Trích sách “Tiny Habits: Thói quen tí hon – Tiềm năng khổng lồ
 
🎯 “Người bạn” giúp LOẠI BỎ THÓI QUEN TIÊU CỰC, hình thành những thói quen mới:
– Tiny Habits: Thói quen tí hon – Tiềm năng khổng lồ: https://bit.ly/3uPnBGe

Có thể bạn quan tâm: TINY HABITS: THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

ĐẶT NGAy