Bạn là ai, thì bạn sẽ nhìn đời giống như cách con người bạn sống!

Bạn là ai, thì bạn sẽ nhìn đời giống như cách con người bạn sống!
Vậy nên, nếu bạn muốn có cuộc sống bên ngoài tốt đẹp hơn như bạn mơ ước thì bạn hữu của tôi, bạn hãy cố gắng trở thành một người đáng giá hơn về 8 khía cạnh của 8 bánh xe cuộc đời: Sức khỏe, tâm linh, tinh thần, cảm xúc, tiền bạc, công danh, tình yêu, quan hệ.
 
Hãy trở thành người đáng giá vì đó là thứ duy nhất bạn xứng đáng để trở thành trong thế giới này!
Vì bản thân bạn là tác phẩm chưa hoàn hảo, ở thể Beta và bạn cần thời gian để trở nên đáng giá hơn nhờ nỗ lực bền bỉ!