BẠN LÀ NGƯỜI CHỊU 100% TRÁCH NHIỆM VỚI CUỘC ĐỜI MÌNH

 
Người khác không thể chạy thay bạn, kiếm tiền thay bạn, học tập thay bạn, chính bạn là người phải chịu trách nhiệm về những kết quả bạn đạt được.
Muốn thay đổi hoa trái, trước tiên hãy thay đổi gốc rễ.
Sai thì sửa, chữa thì đẻ.
Quan trọng phải là người chịu trách nhiệm với việc mình đã làm!
Hôm nay, bạn sẽ làm gì để bản thân phát triển hơn mỗi ngày, cùng chia sẻ với tôi nhé!
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn