BÍ MẬT QUẢN LÝ TIỀN: TIẾT KIỆM TRƯỚC – CHI TIÊU SAU

Một trong những lỗi lớn nhất trong quản lý tài chính cá nhân mà nhiều người thường gặp đó là không kiếm soát được dòng tiền của mình.
Họ sẵn sàng vay thêm 10 đồng và tiêu hết 20 đồng, nợ thẻ tín dụng và không có một đồng tiết kiệm.
Con người chúng ta như một doanh nghiệp, nếu bạn không chi tiêu hợp lý, không quản lý được dòng tiền thì sớm muộn gì thì bạn cũng sẽ khánh kiệt.
Do đó, một bí mật trong quản lý tiền là bạn hãy bắt đầu hình thành thói quen trích (tối thiểu) 10% thu nhập mỗi tháng để tiết kiệm và nâng dần con số lên khi số tiền bạn có nhiều hơn.
Chọn cách đa dạng hóa nguồn thu nhập, đầu tư tài sản, chi tiêu có kiểm soát,… bạn sẽ lấy lại được tương lai tài chính.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn