CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG TRÊN TIKI

CẬP NHẬT CHÍNH SACH GIAO HÀNG TRÊN TIKI
Do Happy Live đang có chương trình xuân trên ti.k.i lớn, mỗi đơn hà.ng tặ.ng 1 bao lì xì Thịnh Vượng trị g.i.á 24K nên nhiều bạn hữu than phiền là phải đặt nhiều đơ.n h.àng sợ tốn ph.í vận chuyển.
Sau 1 hồi thảo luận, Happy Live quyết tâm chơi lớn khi t.ài trợ 100% ph.í vận chuyển cho bất cứ đơn hà.ng nào của chúng tôi nhé!
 
100% Miễ.n p.hí vận chuyển!
Chơi lớn từ giờ tới Tết xem sao.
Trân trọng thông báo!
 
Thai Pham