Check in ngày 21/66

Check in day 21/66

#66dayschallenge
#66ngaythuthach

“Cá lớn phải sống ở biển cả sông hồ, không thể ở suối rạch ao tù. Đi ra thế giới phải học hỏi cái giỏi, cái khôn của thiên hạ”

– Bí Mật của Phan Thiên Ân –

P/S: Bạn chọn sống ở suối rạch ao tù hay biển cả, sông hồ? Ý chí, khát khao những thói quen tốt sẽ giúp bạn điều đó!

Chúa Nhật may mắn nhé bạn hữu!

#GodBless
#Sundaythought
#ThaiPham