Check in ngày 55/66 ngày thử thách của tôi và ngày 17/66 ngày của Max

Check in ngày 55/66 x6 ngày thử thách của tôi Và ngày 17/66 x6 ngày của Max

Một nghiên cứu của Mỹ chỉ ra một gia đình tập luyện thể dục thể thao chăm chỉ cuối tuần sẽ hạnh phúc hơn các gia đình còn lại

Chúc quý vị bạn hữu cuối tuần vui vẻ!

Tôi…chạy đây ?

#66ngaythuthach
#66dayschallenge
#ThaiPham