Check in ngày C53/6x66ngaythuthach ~ 185 ngày tròn tham gia thử thách 6 vòng 66 ngày liên tiếp!

Check in ngày C53/6x66ngaythuthach ~ 185 ngày tròn tham gia thử thách 6 vòng 66 ngày liên tiếp!

“Đừng sợ và Đừng lười biếng. Đừng để hối tiếc ám ảnh tương lai. Hãy lên đường. Các bạn không có gì để mất, ngoài sự trì trệ.”

– Tiến sĩ Alan Phan –

Dậy sớm điểm tin -> Done
? Đọc sách 50 pages
? Chạy bộ 7-10km

#6x66dayschallenge
#ThaiPhamOfficialVN
#Câu_lạc_bộ_1%_Việt_Nam

P/S: Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Đối với tôi cuốn sách này đã là một người Thầy tuyệt vời, thay đổi cuộc đời của bao người trong đó có tôi! Người thầy đó là PHAN THIÊN ÂN