Cuộc đời là cuộc đua Marathon không phải là một đua nước rút.

Cuộc đời là cuộc đua Marathon không phải là một đua nước rút.

Không quan trọng là bạn chạy nhanh được bao nhiêu mà là bạn có thể chạy bền bỉ như thế nào? Kiên trì mỗi ngày và không ngừng cải tiến bản thân để di chuyển về phía trước

Hãy tìm thấy phiên bản tốt nhất của riêng mình bạn nhé!