“Cuộc đời ta sẽ thay đổi theo 2 cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.”

"Cuộc đời ta sẽ thay đổi theo 2 cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc."
“Cuộc đời ta sẽ thay đổi theo 2 cách: Qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc.”
– Harvey MacKay –
Tôi cũng có tham vọng rằng mình sẽ giúp thay đổi cuộc đời của những bạn trẻ tôi có cơ duyên gặp gỡ tại các sự kiện của Happy Live và thông qua những cuốn sách tôi ấp ủ xuất bản trong thời gian tới.
P/S: Ngày này năm ngoái là ngày tôi đang cháy hết mình với các học viên khoá Thiết kế cuộc đời thịnh vượng. Năm 2020 do dịch nên tôi chưa tổ chức lại khoá này, 2021 tôi và Happy Live sẽ trở lại nhé bạn
Chúc các bạn một tuần mới nhiều niềm vui
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn