CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG CON SÓNG DIỄN RA TRÊN BỀ MẶT

CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG CON SÓNG DIỄN RA TRÊN BỀ MẶT
Cuộc sống là những con sóng diễn ra trên bề mặt. Đôi khi mặt biển trở nên hỗn loạn và biến động, nhưng đó chỉ là trên bề mặt hay gần mặt biển mà thôi.
Con người thật của chúng ta là biển sâu bên dưới bề mặt kia, nơi không bao giờ bị xáo động và kết nối với tất cả các đại dương khác.
Vì thế, bất kể thử thách hay khó khăn nào xuất hiện, hãy luôn nhớ rằng chiều sâu kia mới là con người thật của bạn, nhận diện và tập trung vào chiều sâu ấy sẽ giúp bạn trụ vững, để khi những sóng gió cuộc đời xuất hiện, bạn sẽ được trang bị tốt nhất để vượt qua khó khăn.
Hãy như cây tùng bách sống ngàn năm trong rừng, để cuộc sống khai mở một cách tự nhiên, vô âu vô lo.
-Trích sách Cách kiếm lợi nhuận 18.000% từ thị trường chứng khoán-