ĐỨNG TRƯỚC MỘT CƠ HỘI MỚI, BẠN THƯỜNG LÀM GÌ?

Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro. Những người có thể nắm bắt được xu hướng, dám dấn thân và chấp nhận mạo hiểm mới có thể đổi đời.
Do đó, hãy cân nhắc “được – mất” trước khi quyết định nắm bắt cơ hội hay không:
– Không kiếm được tiền thì kiếm được kiến thức.
– Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm.
– Không kiếm được kinh nghiệm mthì kiếm được trải nghiệm.
– Khi kiếm được những thứ trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền.
P/S: Hãy có sự chuẩn bị cho những mục tiêu lớn, bạn nhé ?
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn