HÃY CẨN THẬN VỚI SUY NGHĨ CỦA BẠN VÌ…

HÃY CẨN THẬN VỚI SUY NGHĨ CỦA BẠN VÌ...
Niềm tin đúng đắn sẽ dẫn tới những quyết định đúng đắn và cũng bởi vì 80% cuộc đời của chúng ta bị chi phối bởi những quyết định.
Quyết định đúng đắn sẽ mang lại cho bạn một cuộc đời đúng đắn, quyết định sai lầm sẽ mang lại cho bạn một cuộc đời sai lầm.
Và quyết định đến từ niềm tin của mỗi chúng ta. Thay đổi những niềm tin sai lệch, bạn mới có thể thay đổi hành động và từ đó bạn sẽ thành công.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn