HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI CHỦ ĐỘNG

 
Nếu bạn sai hãy xin lỗi
Nếu bạn yêu ai đó, hãy gọi điện và nói cho họ biết
Nếu bạn thực sự thương ai, hãy hành động
Nếu bạn cảm thấy khổ, hãy tìm cách buông bỏ
Nếu bạn chưa hiểu vấn đề đừng ngần ngại đặt câu hỏi
Nếu bạn thực sự khó khăn, hãy yêu cầu sự giúp đỡ
Và khi bạn thực sự biết ơn ai đó, hãy cho họ biết sự trân trọng của bạn dành cho họ
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn