HIỆU ỨNG GỢN SÓNG CỦA HẠNH PHÚC

HIỆU ỨNG GỢN SÓNG CỦA HẠNH PHÚC
Những người hạnh phúc không chỉ ảnh hưởng đến những người xung quanh họ, mà hạnh phúc còn cho thấy có thể tạo ra hiệu ứng gợn sóng.
Những người cách nguồn hạnh phúc ba lớp có khả năng trở nên hạnh phúc hơn. Khi một người bạn của bạn biết một người đang trong tình trạng hạnh phúc, cơ hội hạnh phúc của bạn có thể tăng lên tới 15%, và thậm chí với lớp quen biết tiếp theo, khả năng hạnh phúc của người quen của bạn vẫn là 6%.
Cảm xúc tiêu cực cũng dễ lây lan, nhưng không mạnh bằng cảm xúc hạnh phúc. Kết nối với một người không hạnh phúc chỉ làm tăng khả năng không hạnh phúc lên trung bình khoảng 7%, so với 9% đối với cảm xúc hạnh phúc.
Sự lây lan cảm xúc cũng hiện diện trong các nhóm hoạt động (Barsade, 2002). Nó có thể ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhóm và có thể giúp cải thiện tính hợp tác, nâng cao hiệu suất công việc và giảm xung đột trong nhóm.
Sigal Barsade, tác giả của nhiều nghiên cứu có ảnh hưởng về lây lan cảm xúc đã phát biểu: “Sự lây lan cảm xúc, thông qua những ảnh hưởng trực tiếp lên nhân viên và cảm xúc, đánh giá, hành vi của nhóm, có thể gây ra hiệu ứng gợn sóng tuy nhẹ nhưng rất quan trọng cho nhóm và cho toàn thể tổ chức.”
Cảm xúc và tâm trạng tích cực của một thành viên trong nhóm, đặc biệt là người lãnh đạo, sẽ giúp nâng cao hiệu suất của cả nhóm. Nhưng những nhà lãnh đạo thường xuyên bị căng thẳng sẽ làm suy giảm hiệu quả công việc của mọi nhân viên xung quanh họ.
– Trích từ sách “Mind to Matter” –
P/s: Gửi những người bạn cũng đang tìm kiếm chìa khóa hạnh phúc
Chúc các bạn tạo ra thật nhiều “gợn sóng” cho cuộc sống của mình
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn