Khai “chân” road running số đẹp lộc phát 6.8km đầu năm xem sao 

Khai “chân” road running số đẹp lộc phát 6.8km đầu năm xem sao 

“Tôi không có mối liên quan gì tới những kẻ lười biếng. Chúng ta không nói chung một ngôn ngữ. Tôi không hiểu nổi các bạn. (Và) tôi cũng không muốn hiểu các bạn!

I can’t relate to lazy people. We don’t speak the same language. I don’t understand you. I don’t want to understand you”

– Kobe Bryant –

Cách tưởng nhớ huyền thoại bóng rổ NBA tốt nhất với tôi là: luôn chăm chỉ. Giá trị Kobe để lại rất tuyệt vời!

#ThaiPham
#Tết_is_over
#Luôn_chăm_chỉ_tốt_hơn_1%_mỗi_ngày
#1%ClubVietnam

P/S: Khai “chân” road running số đẹp lộc phát 6.8km đầu năm xem sao )