Khi cần đánh lên thì sẽ có tít “Doanh thu, lợi nhuận tăng vọt” a b c d…

Khi cần đánh lên thì sẽ có tít “Doanh thu, lợi nhuận tăng vọt” a b c d...
Khi cần đánh lên thì sẽ có tít “Doanh thu, lợi nhuận tăng vọt” a b c d…
Còn khi muốn xuống thì tít khác chút như bài dưới.
Sự thật là: Nếu ai hiểu về báo cáo tài chính thì nhìn cái báo cáo tài chính:
a. Lợi nhuận liệu có phải do bán nợ chưa thu được tiền? Khoản Phải thu tăng mạnh?
b. Dòng tiền hoạt động kinh doanh chính: Yếu vì tồn kho tăng cao, bán hàng nợ, lãi vay…
c. Nợ dài hạn thì 2 tỉ đô la ~ 46k tỉ (tít báo), mỗi ngày nằm im trả lãi 5.7 tỉ.
Quá đau đầu nếu đống thép sản xuất ra nhỡ không tiêu thụ được…vì một lý do nào đó k như kì vọng? Chuyện gì cũng có thể xảy ra. (kịch bản giả định)
Quỹ nước ngoài chả phải không biết, nhưng họ cũng thấy kiếm tiền dễ tội gì không đẩy giá cổ phiếu lên! Đẩy lên bán rồi để rơi mua lại. Cổ phiếu vẫn lấy lại được nguyên vẹn và lại lời một mớ tiền?
Thuỳ link dưới bình luận đầu tiên!