KHÔNG TRÌ HOÃN

KHÔNG TRÌ HOÃN
“Bạn không cần phải là một Ronaldo thứ hai hay là một Ulsa Bolt tiếp theo, nhưng bạn có thể hành động và tạo ra những sự thay đổi nhỏ cho bản thân. Mọi người có thể chê cười bạn, nhưng rồi bạn sẽ thấy đến khi họ thấy được kết quả của bạn, rồi họ sẽ chuyển qua ngưỡng mộ bạn. Nhưng bạn tôi ơi, viễn cảnh tốt đẹp ấy chỉ diễn ra chỉ khi bạn hành động biến mong muốn của bạn thành hiện thực mà thôi.”
– Thai Pham – KHÔNG TRÌ HOÃN –
Tiếp tục cho não ăn, cơ thể tập luyện. Chạy ~ 5km phục hồi
Check in ngày B35/6x66dayschallenge – bình thường mới!
bo-sach-nang-cap-ban-than-kien-tao-hanh-phuc