Lan toả những giá trị tốt đẹp!

Running team

Chúng tôi Tự hào vì cộng đồng #6x66ngaythuthach #6x66dayschallenge có một team FS chạy bộ chất thế này!

Có thể chúng tôi không phải là người chạy nhanh nhất, giỏi nhất, tốt nhất!

Nhưng chúng tôi sẽ là người Nghiêm túc nhất, siêng năng nhất, với những việc chúng tôi làm.

Chúng tôi rèn luyện vì sức khoẻ của bản thân, thách thức chính mình và tốt hơn 1% mỗi ngày cả về thể lực, trí lực, mối quan hệ, tiền bạc!

#ThaiPham

P/S: Hãy ủng hộ và lan toả bạn nhé! Lan toả những giá trị tốt đẹp!

https://www.facebook.com/groups/chienbinh66ngaythuthach/permalink/898045270684125/