Một buổi sáng bạn thức dậy và bạn đọc được tin nhắn như thế này bạn lại càng vững tâm về con đường bạn đang bước tới!

Một buổi sáng bạn thức dậy và bạn đọc được tin nhắn như thế này bạn lại càng vững tâm về con đường bạn đang bước tới!

Con đường giúp thay đổi cuộc sống của nhiều thanh niên Việt Nam ?? nhất có thể trong quãng đời ngắn ngủi này!

Dù nó có khó, dù nó có vất vả và dù sẽ có những bước lùi, nhưng những lời tâm sự chân thành như thế này như tiếp lửa ? thêm cho tôi bước tiếp! Bước tiếp con đường SỐNG để cho đi. (Tôi còn 500 tháng nữa để sống nếu Tạo hoá cho phép nên sống có ý nghĩa rất sướng)

Cám ơn người em, người bạn hữu trân quý! Chúc mừng em!

You make my day!

Chào buổi sáng tất cả bạn hữu!

#Giữ niềm tin
#Khi người học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện!
#ThaiPham