NGÀY C22/6x66ngaythuthach (154 ngày)

NGÀY C22/6x66ngaythuthach (154 ngày)

NGÀY C22/6x66ngaythuthach (154 ngày)

NGÀY C22/6x66ngaythuthach (154 ngày)#6x66ngaythuthach
#6x66dayschallenge

TÔI SẼ LÀ NGƯỜI SÁNG TẠO VẬN MỆNH CỦA CHÍNH MINH!!!

Chương trình nói là làm Happy Live team 2019-2020:

 Chạy bộ 16km chào mừng 20/10 (team có anh DC Nguyen chạy đúng 20.1km
? Đọc sách 50 trang
? Bơi lội tự do 30p hồi phục cơ

#ThaiPham
#Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!
Https://thaipham.live