Offline cộng đồng 66 ngày thử thách Hà Nội

offline cộng đồng 66 ngày

offline cộng đồng 66 ngày

offline cộng đồng 66 ngàyNgay lúc này….đại hội offline 6x66ngaythuthach vòng 2 – bằng B, khu vực phía BẮC đã chuẩn bị bắt đầu!

Anh em ở HCM & phía Nam đâu rồi nhỉ? Cho xin 1 cánh tay “Yes” để chúng ta tổ chức giữa tháng 10 nào?

#Hanoiteam
#6x66dayschallenge
#ThaiPham
#Hcmc??