SỐNG LÀ PHẢI PHIÊU! PHẢI KHOÁI, PHẢI SƯỚNG!

SỐNG LÀ PHẢI PHIÊU! PHẢI KHOÁI, PHẢI SƯỚNG!

Ước mơ của người khác không phải là ước mơ của bạn. Hãy sống cuộc đời của bạn, đừng sống thay cho ai cả.

Này! Đằng nào cũng sống, hãy sống cho đáng! Đừng sống 80 năm vật vờ và gọi nó là cuộc đời!

Sống phải SƯỚNG với những gì mình làm!

Chúc bạn tôi một ngày vui!

– Thái Phạm –

#tốthơn1%mỗingày
#sốngvớiướcmơ
#chiếnbinh1%
#ThaiPham