TẠI SAO NGƯỜI GIÀU NGÀY CÀNG GIÀU CÒN NGƯỜI NGHÈO LẠI CÀNG NGHÈO?

TẠI SAO NGƯỜI GIÀU NGÀY CÀNG GIÀU CÒN NGƯỜI NGHÈO LẠI CÀNG NGHÈO?
TẠI SAO NGƯỜI GIÀU NGÀY CÀNG GIÀU CÒN NGƯỜI NGHÈO LẠI CÀNG NGHÈO?
1. Tư duy khác biệt
2. Ham học hỏi
3. Luôn thắc mắc
4. Hiểu được dòng tiền
5. Hiểu thế nào là ngôn ngữ kinh doanh
6. Không bao giờ gửi tiết kiệm
Tôi chia sẻ câu chuyện này để mong các bạn thấy rằng tư duy của người giàu và người nghèo khác biệt hoàn toàn. Nếu muốn giàu có, hãy học theo cách tư duy của người giàu và kết giao với những người bạn, người cố vấn có cùng mục tiêu giống bạn.
– Thai Pham Happy Live – Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn