Thank your note

thank your note
Thị trường xanh hay đỏ không quan trọng! 

Việc Quan trọng phải làm: là viết tặng sách gửi lại cho ông thầy và là tác giả của cuốn sách “Lột xác trở thành nhà đầu tư giá trị – The Education of a value investor” Guy Spier! 

Đơn giản đó là phép lịch sự và một THANK YOU NOTE chất lượng từ Việt Nam.

Hạnh phúc đó là khi bạn trao gửi giá trị của tinh thần và sự tôn trọng, BIẾT ƠN. 

#respect
#Lột xác trở thành một nhà đầu tư giá trị
#ThaiPham 
#AlexanderPham