Tôi yêu chạy bộ, bởi vì….

Tôi yêu chạy bộ

Tôi là một người chạy bộ, bởi vì…tôi chạy

Tôi yêu chạy bộ không phải do tôi là người chạy nhanh…

…Cũng chẳng bởi tôi có thể chạy cự ly dài hơn người khác!

Tôi là người chạy bộ đơn giản vì tôi thích.

Khi tôi chạy tôi thấy vui! Đơn giản thế!

– Cảm hứng từ quote của một anh Tây Béo –

#ThaiPham
#1%ClubVietNam

Chào thứ 2 đầu tuần!