TỔNG KẾT NGÀY C13/6x66ngaythuthach (145 ngày)

TỔNG KẾT NGÀY C13/6x66ngaythuthach (145 ngày)

“Mỗi một ngày những cố gắng của tôi là những vết chém lên thân cây cổ thụ; những vết chém sẽ không là gì nếu xét sự đơn lẻ tuy nhiên sau nhiều ngày bền bỉ nó sẽ đốn gục cả một cây to”

– Bí mật của Phan Thiên Ân –

Những cố gắng của tôi y như vậy; cứ bình tĩnh kiểm soát, cần mẫn và tiến lên phía trước.

Tôi cứ lầm lũi và sự lầm lũi của tôi sẽ được đền đáp.

Tôi tin là như vậy và bạn cũng sẽ đạt được sự đền đáp to lớn! Cứ lầm lũi…

Bạn cần cạnh tranh với ai? Về tốc độ? Về ý chí?…ngoài CHÍNH MÌNH?

Kẻ thù lớn nhất của đời mình chính là mình? Phật dạy chí lý!

#6x66ngaythuthach
#6x66dayschallenge
#ThaiPham