5 LỢI ÍCH CỦA CHẠY BỘ & CHÍNH THỨC PHÁT ĐỘNG TECH RUN HÀ NỘI 3/2020

Chính thức Thách thức 200 anh em Cộng đồng Tham gia giải 3/2020 Tech Run ở Hà Nội nhé!

https://youtu.be/DlDL9OMYhvY

Tôi sẽ đăng kí tham gia 42.2km FM đầu tiên và mục tiêu là sub 4.

@all: Các anh em all in k?

Trong các lợi ích, tôi nghĩ hạnh phúc khi được kết nối và làm LỆNH HỒ XUNG phiên bản Thật )

#ThaiPham
#WhatNext?
#2020