66 ngày thử thách: ngày 1

66 ngày thử thách, ngày 1

Kết quả 
Nửa ngày đầu tiên của

#66ngaythuthach
#66dayschallenge

Đã xong  3 mục 1-3

Còn mục 4-5 phải thực hiện chiều tối

Day#1 “Tôi sinh ra không do một tình cờ hay tai nạn. Tôi được đặt để trong đời này vì tôi có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là tăng trưởng thành một ngọn núi cao, không phải để thu gọn lại thành một hạt cát” – Bí mật của Phan Thiên Ân.

Còn anh em bạn hữu của tôi, đã thực hiện được mấy điều rồi?

#ThaiPhamHappyLive

66 ngày thử thách ngày 1

66 ngày thử thách ngày 1 66 ngày thử thách ngày 1

ngày 1, 66 ngày thử thách