Cám ơn những lời chúc mừng của các Môn đệ Kungfu chứng khoán!

Cám ơn những lời chúc mừng của các Môn đệ Kungfu chứng khoán!
Làm người huấn luyện, lắm khi mình kiếm được tiền không vui bằng anh em bạn hữu kiếm được tiền.
Còn mình thì do chỉ đầu tư 1-2 chỉ (vàng) hay một vài trăm nghìn nên chỉ cần những lẵng hoa đẹp và những dòng chúc mừng màu tím thế này đã là hạnh phúc.
Cám ơn những lời chúc mừng của các Môn đệ Kungfu chứng khoán!
You guys make my day!
Love you all!