CHÀO THỨ 5 – CHÀO NGÀY MỚI

CHÀO THỨ 5 - CHÀO NGÀY MỚI
“Không phải ngọn núi cheo leo phía trước làm bạn chùn bước mà chính là những viên sỏi bạn không chịu nhặt ra khỏi giày mình”
– Muh Ali –
Chào thứ 5, chào ngày mới!

Có thể bạn quan tâm:

COMBO CHIẾN BINH 1%: MŨ 1% CLUB +ÁO 1% CLUB