Check in ngày D34/6x66ngaythuthach- 232 ngày liên tiếp

Check in ngày D34/6x66ngaythuthach- 232 ngày liên tiếp

Check in ngày D34/6x66ngaythuthach- 232 ngày liên tiếp

Check in ngày D34/6x66ngaythuthach- 232 ngày liên tiếpCheck in ngày D34/6x66ngaythuthach- 232 ngày liên tiếpTHẾ GIỚI QUẢ LÀ RỘNG LỚN VÀ CÓ RẤT NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM

– KIM WOO CHOONG –

Check in ngày D34/6x66ngaythuthach- 232 ngày liên tiếp

Fighting for my next Koushien goals:

? 2020 FM 42.2km
? Excellent Body
? Excellent Mind & Spiritual
? Double my Productivity

#ThaiPham

P/S: Chạy bộ và cơ thể thì không nói phét được anh em ạ!