ĐỌC VỊ THẾ HỆ SỐNG ẢO – MEETUP Cộng đồng làm giàu từ kinh doanh

ĐỌC VỊ THẾ HỆ SỐNG ẢO - MEETUP Cộng đồng làm giàu từ kinh doanh

Khai xuân 4/1/2020 bằng một Meetup chia sẻ cách:

?Làm bạn
?Làm ăn
?Làm việc, làm sếp
?Làm ba mẹ

Với THẾ HỆ GEN Z – THẾ HỆ SỐNG ẢO Của Việt Nam ?? đầu tiên!

Cộng đồng Làm Giàu từ kinh doanh Business & Rich năm 2020 sẽ cam kết mỗi 2-2.5 tháng sẽ có toạ đàm về: Làm ăn, khởi sự, khởi nghiệp, kết nối – Networking làm ăn.

Các bạn yêu thích Làm giàu từ kinh doanh hãy đón chờ nhé!

Tôi cam kết năm 2020 sẽ cống hiến 120% sức lực phụng sự Sự giàu có, thành công, và thịnh vượng của các bạn!

#ThaiPham
#GenZ
#Làm_giàu_từ_kinh_doanh