“Không chịu bỏ gỗ vào lò sưởi mà ngồi đợi hơi nóng, thì cái đợi chờ là thiên thu.” – Bí mật của Phan Thiên Ân

không chịu bỏ gỗ vào lò sưởi

Check in ngày D15/6x66ngaythuthach (Vòng 4 – 212 ngày liên tiếp)

Ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục:

? Đọc sách 30 pages
? Họp hành hiệu quả
? Chạy bộ 5km- vùng rùa bò, Zone 3
? 29/3/2020: 42.2km FM – Sub4

#ThaiPham

P/S: Chạy rùa ? bò thật là một thử thách! Nhưng nếu muốn chơi lâu bền với chạy bộ thì phải chơi ở vùng này vài tháng đến cả năm. Làm được khó phết ?.