KỈ LUẬT LÀ CẦU NỐI GIỮA MỤC TIÊU VÀ THÀNH TỰU

KỈ LUẬT LÀ CẦU NỐI GIỮA MỤC TIÊU VÀ THÀNH TỰU
“Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần.
Một hạt thóc gia tăng gấp trăm lần thành một trăm nhành lúa. Một trăm nhành lúa này gia tăng gấp trăm lần sẽ thành mười ngàn nhành lúa. Rồi thêm một trăm lần và một trăm lần nữa. Một hạt thóc sẽ nuôi sống cả thành phố đông đảo. Tôi không thể hơn được một hạt thóc chăng?”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Kiên trì những thói quen tí hon #tinyhabits mỗi ngày để quay trở lại đường chạy ?‍♂️.
Chúa Nhật vui nhé các bạn!
Check in ngày A14/6x66dayschallenge – bình thường mới.

Có thể bạn quan tâm: TINY HABITS: THÓI QUEN TÍ HON – TIỀM NĂNG KHỔNG LỒ

ĐẶT NGAY