KIÊN TRÌ VỚI MỤC TIÊU

KIÊN TRÌ VỚI MỤC TIÊU
“Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trị của con người tôi gấp trăm lần.
Một chiếc lá tơ hèn mọn nhờ cái biến chế mầu nhiệm của con sâu mà trở thành tơ lụa.
Một đống bùn lầy nhờ cái sáng tạo kỳ diệu của con người mà trở thành một lâu đài.
Một thân cây cằn cổi nhờ cái tài năng diễm ảo của người nghệ nhân mà trở thành một tác phẩm nghệ thuật.”
– Bí mật của Phan Thiên Ân –
Check in ngày B51/6x66dayschallenge – bình thường mới!
Chạy 5km hồi phục